Αστεράκια: 5 – 6 ετών

 

 

 

 

 

 

Pre-junior: 7-8 ετών

 

 

 

 

 

 

Junior: 9 – 10 ετών

 

 

 

 

 

 

Παμπαιδικό: 11 – 12 ετών

 

 

 

 

 

 

 

Παιδικό-Εφηβικό: 13 – 17 ετών