ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΤΗΛ: 6944888150

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΤΗΛ: 6974762735

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ     ΤΗΛ: 2106981429

ΤΑΜΙΑΣ: ΔΙΜΤΣΑ ΑΓΛΑΪΑ     ΤΗΛ: 6978113092

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΤΗΛ: 6945552614

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ     ΤΗΛ: 6938873922

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΤΗΛ: 6973202480

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     ΤΗΛ: 6944965838